Outsourcing kadr i płac

Powierzenie czynności kadrowo-płacowych zaufanemu zewnętrznemu partnerowi, poprzez redukcję kosztów, gwarancję terminowości i ciągłości wykonywanych zadań z zakresu kadr i płac, pozwala na zwiększenie efektywności biznesu naszych Klientów.

Zapewniamy bezpieczeństwo oraz poufność danych finansowych i pracowniczych. Jako spółka doradztwa podatkowego jesteśmy objęci tajemnicą zawodową, w związku z czym nasi Klienci mają gwarancję, że przekazane informacje będą wykorzystane tylko w celu związanym z realizacją zadań wynikających z umowy.

W ramach outsourcingu stosujemy rozwiązania, dzięki którym z powodzeniem usprawniliśmy funkcjonowanie procesów kadrowo-płacowych realizowanych u naszych Klientów. Dbamy jednocześnie o ich elastyczność oraz dostosowanie do indywidualnych warunków biznesowych każdej z firm.

Stawiamy na skuteczność. Realizując usługi łączymy potencjał naszego zespołu z nowoczesnymi rozwiązaniami IT. Zależy nam aby korzystanie z usług outsourcingu kadrowo-płacowego dawało naszym klientom pewność co do prawidłowości zleconych zadań i w konsekwencji możliwość komfortowej koncentracji na zasadniczej działalności biznesowej.

Korzyści outsourcingu kadrowo-płacowego

  • redukcja kosztów funkcjonowania firmy (specjaliści, oprogramowanie, szkolenia)
  • terminowość i gwarancja ciągłości realizacji zleconych zadań
  • bezpieczeństwo oraz poufność danych finansowych i informacji pracowniczych
  • komfort możliwość koncentracji na zasadniczej działalności biznesowej
  • dostęp do nowoczesnych rozwiązań IT

Zakres usług:

Administracja płacowa

Prawidłowe naliczanie pensji oraz wypłaty w terminie to odpowiedzialność firmy wobec prawa i kluczowe zobowiązanie wobec pracowników. Nieobecność osoby odpowiedzialnej za płace może opóźnić realizację wynagrodzeń i tym samym negatywnie wpłynąć na stabilizację i atmosferę wewnątrz firmy.

W ramach outsourcingu prowadzimy kompleksową obsługę administracji płacowej dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klientów. Wiedza oraz sumienność naszych pracowników, wsparta specjalistycznym oprogramowaniem ERP enova zapewnia prawidłową oraz terminową realizację funkcji kadrowo-płacowej.

Administracja kadrowa

Prowadząc kompleksową administrację kadrową towarzyszymy pracownikom naszych Klientów przez cały okres zatrudnienia. Na bieżąco prowadzimy akta osobowe zgodnie z prawem pracy oraz wewnętrznymi regulaminami firmy, przetwarzamy i aktualizujemy dane kadrowe pracowników.

Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań aby procesy kadrowe były realizowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami, niezależnie od okoliczności, zarówno w przypadku zatrudnienia, awansu lub zakończenia stosunku pracy.

Podatki i prawo

Znajomość prawa pracy oraz przepisów podatkowych w zakresie kadr i płac jest ważnym obowiązkiem firmy. Ich złożoność oraz często niejednolite interpretacje przysparzają nieraz wielu wątpliwości, a wewnętrzne zmiany warunków zatrudnienia czy sztywnych terminów dodatkowo wymagają elastyczności systemu i bieżącego monitoringu.

W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego dbamy o praktyczne zastosowanie aktualnie obowiązujących przepisów do sytuacji biznesowych naszych Klientów. Służymy merytorycznym doradztwem oferując zarówno bieżące wsparcie, jak i koncepcyjne rozwiązania optymalizacyjne. Mając na względzie interesy naszych Klientów zawsze dążymy do maksymalnego wykorzystania szans ustawodawczych.

Sprawozdawczość statutowa

W ramach usług outsourcingu kadrowo-płacowego zabezpieczamy obowiązek sprawozdawczy, wynikający z przepisów prawa  w obszarze statystyki publicznej (GUS) oraz obciążeń publicznoprawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (PFRON).

Na podstawie dostępnych danych opracowujemy niezbędne sprawozdania oraz deklaracje wymagane przez te instytucje.

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna 

Dbamy o precyzyjną weryfikację prawidłowości powierzonych zadań w obszarze kadr i płac. Dokładność i skrupulatność naszych pracowników oraz wdrożony system kontroli umożliwiają wczesne wykrycie nieścisłości w dotychczasowych rozliczeniach kadrowo-płacowych, a następnie wprowadzenie modyfikacji zwiększających efektywność aktualnych działań.

Ponadto, w celu zabezpieczenia interesów naszych Klientów, udzielamy wsparcia podczas kontroli z odpowiednimi urzędami. Sporządzamy i dostarczamy niezbędną dokumentację oraz składamy wyjaśnienia w ich imieniu.

Administracja i IT

Czynności administracyjne oraz rozwiązania IT w ramach outsourcingu funkcji kadrowo-płacowych stanowią wartościowe wsparcie w realizacji bieżących zadań. Zapewniają przejrzysty proces obiegu informacji oraz wspierają komunikację między Klientem a DMS TAX oraz Klientem a jego pracownikami i kontrahentami.

DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.