Bieżące doradztwo podatkowe

Nasi eksperci pomagają Klientom w zakresie historycznych, bieżących oraz przyszłych zagadnień podatkowych związanych z ich działalnością gospodarczą oraz inwestycyjną.

Zapewniamy wsparcie we wszystkich rodzajach podatków oraz obciążeń publicznoprawnych uregulowanych w polskich ustawach podatkowych, rozporządzeniach i dyrektywach unijnych oraz w umowach międzynarodowych. W szczególności zajmujemy się podatkami CIT, PIT, VAT, PCC i podatkiem od nieruchomości. Obsługujemy rezydentów i nierezydentów podatkowych w języku polskim, angielskim i niemieckim.

ZAKRES BIEŻĄCEGO DORADZTWA PODATKOWEGO

Doradzamy naszym Klientom m.in. w następujących obszarach:

 • analizujemy i opiniujemy bieżące i planowane transakcje pod kątem ich konsekwencji podatkowych, w tym opiniujemy treści umów z kontrahentami,
 • weryfikujemy poprawność rozliczeń i deklaracji podatkowych,
 • pomagamy przy weryfikacji warunków umożliwiających skorzystanie z opodatkowania według tzw. estońskiego CIT oraz w zakresie wykładni przepisów związanych z tą formą opodatkowania,
 • wspieramy w identyfikacji obszarów potencjalnie kwalifikujących się do skorzystania z ulg podatkowych (m.in. z ulgi B+R, ulgi na robotyzację, tzw. IP Box-a czy ulgi na innowacyjnych pracowników),
 • analizujemy i weryfikujemy obowiązki w zakresie podatku u źródła (WHT),
 • wspieramy w planowaniu międzynarodowych transakcji łańcuchowych pod kątem podatku od wartości dodanej VAT,
 • pomagamy w ograniczeniu ryzyka podatkowego związanego z finansowaniem dłużnym,
 • wspieramy w zakresie kwalifikacji podatkowej składników majątku na gruncie podatku od nieruchomości i podatku CIT,
 • pomagamy w rozliczaniu przychodów z kapitałów pieniężnych, ulgi mieszkaniowej czy ulgi na zabytki w podatku PIT,
 • pomagamy w obliczeniu daniny solidarnościowej,
 • sporządzamy wnioski o wydanie indywidualnych i wspólnych interpretacji prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz opinii zabezpieczających,
 • przygotowujemy wnioski w zakresie wydania opinii o stosowaniu preferencji w podatku WHT oraz wnioski o zwrot podatku WHT dla podmiotów zagranicznych,
 • wspieramy w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR),
 • doradzamy w zakresie nowych obciążeń podatkowych, np. w podatku od przerzuconych dochodów czy podatku od przychodów z budynków,
 • tworzymy pisemne procedury ułatwiające rozliczenia podatkowe i ograniczające ryzyka wystąpienia błędów przy kalkulacji podatków,
 • uczestniczymy w procesach egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych, doradzamy klientom, komornikom oraz syndykom w zakresie zagadnień związanych z podatkami

oraz wiele innych wynikających z bieżących potrzeb naszych Klientów.

DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.