Outsourcing księgowy

Powierzenie zadań księgowych zewnętrznemu partnerowi, dzięki redukcji kosztów, minimalizacji ryzyka operacyjnego i gwarancji ciągłości realizacji zadań w obszarze finansowym pozwala na zwiększenie efektywności biznesu naszych Klientów.

W ramach usług outsourcingu księgowego zapewniamy skuteczność oraz bezpieczeństwo rachunkowo-podatkowe. Wykorzystujemy sprawdzone rozwiązania, które z sukcesem usprawniły procesy zachodzące u naszych Klientów, jednocześnie dbając o dostosowanie opracowywanych rozwiązań do indywidualnych wymagań biznesowych.

Nasi specjaliści realizując obowiązki w obszarze finansowym dokładają wszelkich starań aby działania oparte na ich wiedzy i doświadczeniu z zakresu księgowości i podatków stanowiły wartość usprawniającą funkcjonowanie firm naszych Klientów.

Zakres NASZYCH usług

Rachunkowość finansowa

Usługi rachunkowości finansowej ukierunkowane są na zabezpieczenie obowiązków formalno-prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych międzynarodowych.

Naszym celem jest maksymalizacja ilości oraz jakości informacji wychodzących z systemu ERP enova oraz sprawozdań finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu standaryzowanych wewnętrznych i zewnętrznych procesów obiegu oraz rozliczania dokumentów księgowych.

Rachunkowość zarządcza

Usługi rachunkowości zarządczej stanowią odzwierciedlenie zarządczego sposobu analizowania danych pochodzących z systemu ERP enova oraz aplikacji towarzyszących w powiązaniu z danymi wewnętrznymi Klienta niewynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Proponowane przez nas modele kontrolingowe pozwalają na ujmowanie zdarzeń gospodarczych w ujęciu wielowymiarowym już na etapie wprowadzania dokumentów księgowych do systemu ERP enova.

Analiza danych kontrolingowych pozwala na wyciąganie wniosków zarządczych zgodnie z oczekiwaniami Klienta bez względu na ograniczenia wynikające z rachunkowości finansowej, dotacyjnej lub podatkowej.

Rachunkowość dotacyjna

Usługi rachunkowości dotacyjnej związane są z zabezpieczeniem obowiązków nałożonych przepisami oraz wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie rozliczania w księgach rachunkowych otrzymanych dotacji lub subwencji pochodzących z budżetu unijnego.

Dodatkowo dla potrzeb kontroli wykonania lub rozliczania otrzymanych przez Klienta funduszy przygotowujemy dane, zestawienia oraz niezbędne dokumenty wymagane przez upoważnioną instytucję.

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna

Usługi kontroli wewnętrznej i zewnętrznej związane są z zabezpieczeniem stanu majątkowego i finansowego biznesu Klientów w związku z wykonywanymi procesami (podejmowanymi działaniami lub aktywnościami).

Powierzając nam zadania kontrolne nasi Klienci zyskują efektywność procesową oraz ciągłość ich realizacji. Dokładność i skrupulatność naszych specjalistów pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości, ich skorygowanie oraz zapobieganie niekorzystnym konsekwencjom.

Rachunkowość podatkowa

Usługi rachunkowości podatkowej ukierunkowane są na zabezpieczenie obowiązków nałożonych przepisami krajowego, unijnego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, jak również  wewnątrzwspólnotowymi lub międzynarodowymi wytycznymi.

Realizację naszych działań usprawnia wdrożona polityka podatkowa oraz szczególny sposób ujmowania zdarzeń gospodarczych w systemie ERP enova, którego celem jest wykrycie oraz prawidłowe odzwierciedlenie tych zdarzeń w księgach rachunkowych Klienta.

Korzystając z naszych usług Klienci mogą być pewni, że rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo, przez specjalistów, którzy na bieżąco monitorują zmiany
i działają zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Sprawozdawczość statutowa

Usługi sprawozdawczości statutowej skoncentrowane są na zabezpieczeniu obowiązków sprawozdawczych nałożonych przepisami prawa w obszarze:

  • statystyki publicznej (GUS),
  • dewizowych transakcji międzynarodowych (NBP),
  • statystyki unijnej dla transakcji towarowych (INTRASTAT) lub
  • obciążeń publicznoprawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (PFRON).

Administracja i IT

Usługi administracyjne i IT ukierunkowane są na zabezpieczenie i usprawnienie procesu obiegu oraz rozliczenia dokumentów księgowych, umów, poczty oraz innych informacji i materiałów, w celu efektywnego przepływu informacji pomiędzy Klientem a DMS TAX lub Klientem a jego kontrahentami.

DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.