Procedura dokumentowania cen transferowych

Nasi eksperci pomagają Klientom w przedmiocie przygotowywania procedury zarządzania dokumentacjami cen transferowych, która ukierunkowana jest na minimalizację ryzyka podatkowego oraz efektywność czasową i kosztową zabezpieczenia obligatoryjnego obowiązku ich przygotowywania przez podmioty powiązane.

Efektem realizacji usług jest przygotowanie pracowników centrali grupy kapitałowej do samodzielnego wykonywania obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz zarządzania tym zakresem w ramach grupy kapitałowej.

Proces opracowywania procedury dokumentowania transakcji zawiera co najmniej następujące punkty:

  • analizę danych w zakresie historycznie oraz bieżąco realizowanych transakcji,
  • analizę możliwych do wystąpienia transakcji w przyszłości (symulacja możliwych do wystąpienia transakcji na podstawie przeanalizowanych danych oraz celów strategicznych grupy kapitałowej),
  • opracowanie efektywnego systemu dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (w tym podział transakcji ze względu na rodzaj, generowane ryzyko, trudność sporządzenia itp.),
  • opracowanie edytowalnych wzorców dokumentacji podatkowych w formacie WORD lub EXCEL,
  • przygotowanie przykładów dokumentacji dla zidentyfikowanych,
  • przygotowanie instrukcji wypełniania dokumentacji,
  • szkolenie wewnętrzne dla pracowników centrali w zakresie sporządzania,

oraz wiele innych, których celem jest zapewnienie prawidłowego działania procedury zarządzania dokumentacjami cen transferowych.

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat procedury dokumentowania cen transferowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.