Dokumentacja cen transferowych

Przepisy z zakresu prawa podatkowego dotyczące cen transferowych powstały z potrzeby sprawowania większej kontroli nad prowadzonymi transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi – zarówno osobowo, jak i rodzinnie bądź kapitałowo. Cena, o której tutaj mowa, dotyczy m.in. produktów oraz usług będących przedmiotami transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami posiadającymi zarząd lub siedzibę w jednym z tzw. rajów podatkowych, czyli krajów umożliwiających znaczne obniżenie lub uniknięcie podatków. Odpowiednie przepisy mają za zadanie regulować ceny transferowe w ten sposób, by nie umożliwiały one celowego obniżania opodatkowania.

Czemu służy dokumentacja cen transferowych?

Aby udowodnić, że podmioty powiązane stosują ceny transferowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy dbać o sporządzanie odpowiedniego sprawozdania podatkowego. Jego prowadzenie umożliwia sprawne przeprowadzenie analizy działalności i znacznie minimalizuje ryzyko związane z:

 • karną odpowiedzialnością skarbową,
 • korektą podatku VAT,
 • odsetkami podatkowymi,
 • zastosowaniem sankcyjnej stawki podatku.

Tym samym bieżące sporządzanie dokumentacji cen transferowych ogranicza ryzyko i zwiększa bezpieczeństwo danych podmiotów powiązanych. Stanowi również doskonały dowód na przeprowadzenie transakcji zgodnie z prawem w przypadku jakichkolwiek kontroli. Ponadto dokumentacja tego typu jest wymagana przez przepisy, dlatego bez jej sporządzenia podmiot jest narażony na ryzyko sankcyjne.

Zawartość lokalnej dokumentacji cen transferowych

To, jak powinna wyglądać i z jakich elementów powinna się składać dobrze sporządzona lokalna dokumentacja cen transferowych jest z góry ustalone przez prawo. Co zatem powinna ona zawierać?

 • opis transakcji,
 • istotne funkcje podmiotów biorących udział w transakcji,
 • analizę powiązań pomiędzy podmiotami,
 • sposób kalkulacji stawki i wskazanie czynników, które miały wpływ na jej ustalenie,
 • warunki transakcji, takie jak termin zapłaty za dany przedmiot transakcji, a także formę zapłaty.

Elementem obligatoryjnym (dla średnich i dużych przedsiębiorstw) lokalnej dokumentacji cen transferowych jest także analiza cen transferowych.

Zawartość grupowej dokumentacji cen transferowych

Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku przekroczenia wartości skonsolidowanych przychodów 200 000 000 zł dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych (Master file). Dokumentacja grupowa powinna zawierać:

 • opis grupy,
 • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy,
 • opis istotnych transakcji finansowych grupy
 • wskazanie informacji finansowych i podatkowych
DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.