Analizy cen transferowych (analizy porównywalności, analizy zgodności)

Pomagamy Klientom w zakresie wyceny wartości rynkowych planowanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, szacowania wartości historycznych oraz oceny zasadności stosowania modeli rozliczania cen transferowych, jak również konstruowania oraz wdrażania systemów rozliczeniowych dla grup podmiotów powiązanych.

Naszym głównym zadaniem jest przygotowanie rzetelnej analizy danych historycznych oraz planowanych w określonych warunkach transakcyjnych w taki sposób, aby cele stawiane przed firmą przez zarząd mogły być zrealizowane, a ryzyka prawno-podatkowe racjonalnie zminimalizowane.

Zakres usług

W ramach analiz i wycen z obszaru cen transferowych świadczymy usługi w postaci:

  • Analiz porównywalności transakcji realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi, która obejmuje porównanie danych finansowych (w tym handlowych) w formie wewnętrznej (na podstawie danych Klienta w zakresie tożsamych lub podobnych transakcji) lub zewnętrznej (na podstawie danych rynkowych, w zakresie porównywalnych transakcji) wg obiektywnych kryteriów porównywalności.

Celem analizy porównywalności transakcji jest uzasadnienie rynkowego charakteru realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi na gruncie wyników uzyskiwanych przez Klienta w porównywalnych transakcjach wewnętrznych lub podmioty niezależne na gruncie porównania zewnętrznego.

  • Analiz rentowności, które polegają na zbadaniu poziomu rentowności prowadzonej działalności gospodarczej Klienta w stosunku do podmiotów porównywalnych na rynku polskim w danym roku obrotowym lub na przestrzeni lat (dane zagregowane) wg obiektywnych kryteriów porównawczych.

Celem analizy rentowności jest uzasadnienie rynkowego charakteru realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi na gruncie wyników uzyskiwanych przez podmioty porównywalne na rynku polskim w danym okresie. W analizie tej dokonuje się badania rentowności całkowitej na poziomie zyskowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej. W niektórych uzasadnionych przypadkach badane są również inne wskaźniki finansowe, w tym m.in. marża / wynik brutto i netto, ROA, ROE itp.

  • Wycen poszczególnych składników majątkowych materialnych i niematerialnych, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, całego przedsiębiorstwa lub też udziałów i akcji.

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat analiz oraz wycen w ramach cen transferowych.  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.