Strategie podatkowe

W 2021 r. wszedł w życie nowy obowiązek podatkowy dla podatników CIT w zakresie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Jest to kontynuacja trendu realizowanego przez ustawodawcę, zmierzającego do zwiększania transparentności dużych podmiotów. Przypomnijmy, że w ramach tej filozofii działania od kilku już lat publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów indywidualne dane z zeznań podatników CIT: (1) u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro lub (2) będących podatkową grupą kapitałową (PGK), lub (3) od 2022 r. także mających status spółki nieruchomościowej.

Nowy obowiązek w zakresie strategii podatkowych również dotyczy największych podatników CIT, tj.: (1) podatkowych grup kapitałowych (PGK) niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów lub (2) podatników, u których wartość przychodu uzyskana w danym roku podatkowym przekroczyła w złotówkach równowartość 50 mln euro.

Podatnik ma obowiązek zamieścić informację o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy na stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Zatem, jeśli rokiem podatkowym podatnika CIT jest rok kalendarzowy, termin na umieszczenie informacji o strategii podatkowej przypada na 31 grudnia roku następnego. Dodatkowo w tym samym terminie podatnik jest obowiązany przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której umieścił informację o strategii podatkowej.

W przypadku niewykonania tego obowiązku podatnik podlega karze pieniężnej, którą nakłada naczelnik urzędu skarbowego, w wysokości do 250 000 zł.

Zakres naszej usługi

DMS TAX świadczy usługi wsparcia w zakresie wywiązywania się największych podatników CIT z nowych obowiązków związanych ze strategią podatkową. W ramach tych usług:

  • dokonujemy analizy podlegania przez Klienta obowiązkom w zakresie strategii podatkowej,
  • sporządzamy informację o realizowanej strategii podatkowej,
  • objaśniamy wszelkie wątpliwości związane z wykonaniem opisanych obowiązków,
  • przygotowujemy pisemne procedury podatkowe stosowane u Klientów,
  • przygotowujemy wzory pism kierowanych do urzędów skarbowych.

Dzięki naszemu doświadczeniu w przeprowadzaniu audytów podatkowych, w procesie przygotowania dokumentu Informacji o realizacji strategii podatkowej dokonujemy wstępnego, skróconego przeglądu podatkowego, dzięki któremu mamy szanse zidentyfikować podstawowe ryzyka podatkowe występujące u Klienta, a związane z obowiązkami podatkowymi w różnych podatkach. To dodatkowy atut powierzenia nam prac nad strategią podatkową.   Jeśli dotyczy Państwa ten obowiązek, zachęcamy do kontaktu z nami.

DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.