Polityka cen transferowych

Nasi eksperci pomagają Klientom w przygotowaniu polityki cen transferowych, która stanowi spójny, zestandaryzowany oraz transparentny zestaw reguł i zasad realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, z uwzględnieniem poszczególnych szczebli zarządzania zaplanowanymi dla struktury organizacyjnej grupy kapitałowej.

Polityka cen transferowych jest elementem systemu cen transferowych, którego działanie ukierunkowane jest na realizację celów strategicznych oraz operacyjnych przedsiębiorstwa.

Głównym celem stawianym przed polityką cen transferowych jest właściwe, z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa, a także regulacji podatkowych, kształtowanie zasad realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, który wykonuje się za pomocą następujących procesów:

 • standaryzowania procesu realizacji transakcji,
 • standaryzowania wyceny transferu aktywów lub świadczeń oraz
 • standaryzowania zasad i reguł kontroli realizacji transakcji.

Realizacja wskazanych procesów spoczywa na osobach, do których polityka cen transferowych jest adresowana, w szczególności kierownictwa grupy kapitałowej, kierownictwa poszczególnych podmiotów powiązanych, personelu działów (pionów) finansowych, personelu działów (pionów) operacyjnych oraz personelu działów zarządzania zasobami ludzkimi.

Procedura sporządzania polityki cen transferowych

Procedura sporządzenia polityki cen transferowych zawiera co najmniej następujące punkty:

 • analizę strategii grupy kapitałowej oraz podział tej strategii na cele taktyczne i operacyjne,
 • analizę struktury organizacyjnej grupy kapitałowej oraz wewnętrznych podsystemów zarządzania,
 • analizę danych w zakresie historycznie oraz bieżąco realizowanych transakcji,
 • analizę możliwych do wystąpienia transakcji w przyszłości (symulacja możliwych do wystąpienia transakcji na podstawie przeanalizowanych danych oraz celów strategicznych grupy kapitałowej),
 • analizę procedur wewnętrznych w zakresie kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem,
 • analizę regulacji prawnych w kraju siedziby grupy kapitałowej oraz krajach, w których polityka będzie implementowana,
 • analizę rachunku kosztów,
 • analizę systemu wynagradzania kadry kierowniczej podmiotów powiązanych,
 • analizę systemu oceny indywidualnych dokonań podmiotów powiązanych,
 • przygotowanie efektywnej procedury zarządzania dokumentowaniem transakcji,
 • przygotowanie systemu rozliczeń oraz kontroli realizacji transakcji,

oraz wiele innych, których celem jest zapewnienie prawidłowego działania polityki cen transferowych.

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat opracowania polityki cen transferowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.