Procesowe doradztwo podatkowe

Wspieramy Klientów w zakresie czynności sprawdzających (w szczególności w przedmiocie zwrotu podatku VAT), kontroli podatkowych i skarbowych, postępowań podatkowych oraz procesów przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA), jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).

Naszą nadrzędną zasadą przy świadczeniu usług w obszarze procesowym jest zapewnienie pełnej ochrony interesów naszych Klientów, począwszy od wstępnych analiz procesu pod kątem korzyści i zagrożeń, możliwych do zastosowania strategii procesowych na konsekwentnej realizacji przyjętych założeń w toku trwającego procesu kończąc.

Zakres procesowego doradztwa podatkowego

W ramach procesowego doradztwa podatkowego naszym Klientom pomagamy
w następującym zakresie:

  • budowania relacji pomiędzy Klientem a organem podatkowym w zakresie wariantów i scenariuszy prowadzonego postępowania,
  • kształtowania stosunków z organami podatkowymi opartych na rzetelnej wymianie informacji merytorycznych przy zastąpieniu konfrontacji personalnych sporem merytorycznym,
  • stawiennictwa w trakcie przesłuchań świadków oraz reprezentantów Klienta,
  • minimalizacji ryzyka krótkoterminowej płynności finansowej związanej z prowadzonym procesem,
  • reprezentacji przed sądem cywilnym, w przypadku gdy konieczne jest rozstrzygnięcie zagadnienia mającego wpływ na kwestię podatkową,
  • sporządzania skarg i reprezentacji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w ramach postępowania kasacyjnego oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.
DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.