Prawo korporacyjne

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w obszarze zagadnień prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw. Pomagamy w opracowywaniu optymalnych koncepcji wykorzystujących dostępne i przewidziane prawem środki. Wraz z Klientem wyznaczamy właściwy kierunek w gąszczu możliwych rozwiązań prawnych i wdrażamy najlepsze z nich.

Usługi doradztwa prawnego wykonywane są przez radców prawnych i adwokatów współpracujących z grupą DMS (spółką doradztwa podatkowego oraz kancelarią prawną).

Prawo spółek

Doradzamy Klientom w zakresie historycznych, bieżących oraz przyszłych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych oraz osobowych (począwszy od ich tworzenia, poprzez bieżącą, kompleksową obsługę prawną, po restrukturyzację lub zakończenie bytu prawnego).

Zakres usług

Nasze usługi w obszarze prawa spółek obejmują:

 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności spółek,
 • opracowywanie projektów umów (aktów założycielskich) spółek kapitałowych oraz osobowych,
 • reprezentację Klienta przed notariuszem lub wspólną wizytę u notariusza w trakcie zawiązywania lub zmiany umów spółek,
 • rejestrowanie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • rejestrowanie spółek w Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w wielu innych,
 • opracowywanie projektów uchwał zarządu, zgromadzenia wspólników, rad nadzorczych oraz reprezentowania wspólników na zgromadzeniach wspólników,
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji,
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów

oraz wiele innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.

Prawo umów

Nasi eksperci pomagają Klientom w zakresie zagadnień prawnych związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym (ze szczególnym uwzględnieniem umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach grup kapitałowych).

Zakres usług

W obszarze prawa umów nasze usługi obejmują:

 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych nazwanych oraz nienazwanych,
 • przygotowywanie kompleksowych rozwiązań związanych z ogólnymi warunkami sprzedaży lub świadczenia usług,
 • przygotowywanie, aktualizowanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych w zakresie transferu wyrobów, towarów, materiałów, usług, wartości niematerialnych i materialnych, a także środków i pożyczek,
 • ocenę ryzyk prawnych związanych z projektami oraz obowiązującymi umowami pomiędzy naszymi Klientami a ich kontrahentami

oraz wiele innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów. W konstruowaniu umów, z racji specjalizacji DMS w naszej pracy, szczególną uwagę zwracamy na relację prawa cywilnego i podatkowego.

Prawo pracy

Doradzamy Klientom w zakresie historycznych, bieżących oraz przyszłych zagadnień związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników, działalnością socjalną pracodawcy jak również ubezpieczeniami obowiązkowymi (społecznymi oraz zdrowotnym).

Zakres usług

Świadcząc usługi doradcze w zakresie prawa pracy pomagamy naszym Klientom w obszarze:

 • tworzenia umów o pracę oraz informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia u pracodawcy,
 • opracowywania dokumentów kończących stosunek pracy (porozumienia stron, wypowiedzenia standardowe oraz dyscyplinarne i inne),
 • tworzenia oraz aktualizacji aktów wewnętrznych pracodawcy (regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, informacji porządkowych oraz wielu innych),
 • optymalnej prawnie formy wynagradzania członków zarządu, menedżerów, specjalistów (np. programistów) oraz pozostałych pracowników,
 • odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników, wykorzystywania przez pracowników składników majątku pracodawcy

oraz wielu innych czynności uzależnionych od potrzeb naszych Klientów.

DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.