TaxALERT 18 lutego 2020

3 miesiące na sporządzenie dokumentacji?

Podatnicy, którzy sporządzają dokumentację podatkową za rok podatkowy rozpoczynający się po dn. 31.12.2017 r. na podstawie tzw. „starych przepisów” i których rok podatkowy kończy się po dniu dn. 30.09.2019 r. są zobowiązani do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych,
  • złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji,
  • sporządzenia sprawozdania CIT/TP,

w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Rozporządzenie

W dn. 14.03.2018 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie odnośnie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (dalej: „Rozporządzenie”). Terminy zostały przedłużone o 6 miesięcy, w związku z czym podatnicy, których rok podatkowy zakończył się przed 30.09.2019 r. mieli 9 miesięcy, aby sporządzić dokumentacje cen transferowych.

Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia, wydłużony termin obowiązuje tylko tych podatników, których termin ustawowych 3 miesięcy upływa w 2018 r. lub 2019 r.

Interpretacja indywidualna

Takie rozumienie przepisów potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 22.11. 2019 r. (o  sygnaturze: 0114-KDIP2-2.4010.421.2019.1.SJ).

Interpretacja indywidualna dotyczy podatnika, którego rok podatkowy rozpoczął się 01.12.2018 r., a zakończył 30.12.2019 r. W związku z tym podatnik zadał pytanie, czy termin sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia oraz sporządzenie sprawozdania CIT-TP upłynie z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego 2018, tj. w dniu 31.08.2020 r.

Organ podatkowy wydał odpowiedź przeczącą oraz przedstawił następującą argumentację:

„Co do zasady, termin do sporządzenia dokumentacji podatkowej wynosi 3 miesiące po zakończeniu roku podatkowego, ale z uwagi na wydane Rozporządzenie z dnia 14.03.2018 r., termin ten wynosi 9 miesięcy, liczonych od zakończenia roku podatkowego. Przy czym, przedłużenie, o którym mowa w § 1 Rozporządzenia z dnia 14.03.2018 r., stosuje się do terminów upływających w 2018 r. lub 2019 r., na co wskazuje wprost § 3.”

Komentarz DMS TAX:

Jak dotąd jest to jedyna interpretacja poruszająca to zagadnienie. Mimo, iż interpretacja ta jest zgodna z literalnym brzmieniem Rozporządzenia, kwestią otwartą pozostaje, czy takie zróżnicowanie sytuacji podatników było zamierzone przez ustawodawcę czy też nie mamy w tym przypadku do czynienia z luką prawną. Niemniej jednak rekomendujemy ostrożnościowe podejście do w/w wskazanego przepisu oraz indywidualne przeanalizowanie sytuacji podatnika pod kątem terminowego wywiązania się z obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2018, odpowiednio do wybranego reżimu podatkowego.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem  dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail wraz ze wskazaniem istniejących wątpliwości lub zagadnień do opracowania.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

This site is registered on wpml.org as a development site.