top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Analizy porównywalności, analizy rynkowe oraz wyceny

Pomagamy Klientom w zakresie wyceny wartości rynkowych planowanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, szacowania wartości historycznych oraz oceny zasadności stosowania modeli rozliczania cen transferowych, jak również konstruowania oraz wdrażania systemów rozliczeniowych dla grup podmiotów powiązanych.

Naszym głównym zadaniem jest przygotowanie rzetelnej analizy danych historycznych oraz planowanych w zadanych warunkach transakcyjnych w taki sposób, aby cele stawiane przed firmą przez zarząd mogły być zrealizowane, a ryzyka prawno-podatkowe racjonalnie zminimalizowane.Zakres usług

W ramach analiz i wycen z obszaru cen transferowych świadczymy usługi w postaci:

Celem analizy porównywalności transakcji jest uzasadnienie rynkowego charakteru realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi na gruncie wyników uzyskiwanych przez Klienta w porównywalnych transakcjach wewnętrznych lub podmioty niezależne na gruncie porównania zewnętrznego.

Celem analizy rentowności jest uzasadnienie rynkowego charakteru realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi na gruncie wyników uzyskiwanych przez podmioty porównywalne na rynku polskim w danych okresie czasu. W analizie tej dokonuje się badania rentowności całkowitej na poziomie zyskowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej. W niektórych uzasadnionych przypadkach badane są również inne wskaźniki finansowe, w tym m.in. marża / wynik brutto i netto, ROA, ROE itp.


Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat analiz oraz wycen w ramach cen transferowych.  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Zobacz nasze doświadczenia >>© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions