Case study

Zakres procesowego doradztwa podatkowego

W ramach procesowego doradztwa podatkowego rozumiemy potrzebę odróżnienia twardych zagadnień formalno-merytorycznych oraz „relacji miękkich” kształtujących względnie normalną atmosferę prowadzonego postępowania, w konsekwencji co najmniej:

  • wspomagamy Klientów bezpośrednio jako pełnomocnik lub pośrednio (bez oficjalnej reprezentacji) przed wszystkimi organami podatkowymi i na wszystkich instancjach,
  • omawiamy możliwe scenariusze przyszłego postępowania lub już toczącego się tak na etapie podatkowym, egzekucyjnym i karnym skarbowym,
  • budujemy relację pomiędzy Klientem a organem podatkowym w zakresie możliwych wariantów i scenariuszy prowadzonego już postępowania,
  • aktywnie kształtujemy stosunki z organami podatkowymi oparte na rzetelnej wymianie informacji merytorycznych przy eliminacji konfrontacji personalnych,
  • reprezentujemy i wspomagamy Klienta w trakcie prowadzonych przesłuchań,
  • podejmujemy działania minimalizujące ryzyko utraty płynności finansowej związanej z prowadzonym procesem podatkowym,
  • reprezentujemy Klienta przed sądem cywilnym, w przypadku gdy konieczne jest rozstrzygnięcie zagadnienia mającego wpływ na kwestię podatkową,
  • przygotowujemy i wnosimy skargi, reprezentując Klienta przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym w ramach postępowania skargowego i kasacyjnego,
  • podejmujemy się wielu innych czynności przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi zależnie od bieżących, oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.
DMG Logo

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanych usług.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

This site is registered on wpml.org as a development site.