top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 9/2013

2013-03-04

W 9. numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 19 lutego 2013 r. (I FSK 585/12), dotyczący zwrotu VAT dla wspólnoty mieszkaniowej w przypadku ustania jej bytu prawnego.

Ponadto, nawiązujemy do artykułu pt. „Spór o VAT na usługi magazynowania”, którego autor analizuje opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w jednej ze spraw (C-155/12), w której NSA zadał Trybunałowi pytanie prejudycjalne w zakresie miejsca opodatkowania kompleksowych usług magazynowania.

W zakresie podatków dochodowych przytaczamy wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r. (III SA/Wa 2105/12), dotyczący uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów kar umownych.

Ostatecznie wskazujemy także na artykuł pt. „Fiskus może zweryfikować odmowę przekazania zajętej kwoty”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2013 r. (II FSK 1021/11), dotyczący możliwości kontrolowania przez organ zasadności odmowy przekazania środków pieniężnych przez kontrahenta podatnika w sytuacji, gdy zajęta została przez fiskusa wierzytelność podatnika względem jego kontrahenta w związku z istnieniem długów podatkowych podatnika.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dmstax.com
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dmstax.com

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions