top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 51/2014

2014-12-29

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2014 r. (I SA/Wr 1816/14) dotyczący opodatkowania VAT dostawy sprzętu medycznego z jednoczesnym udzieleniem kredytu kupieckiego na ten sprzęt.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2014 r. (II FSK 2904/12) odnoszący się do powstawania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z przyjęciem do magazynu składnika środka trwałego, który został wcześniej całkowicie umorzony.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Dla kogo kasa od stycznia”, którego autor omawia zmiany w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych wchodzące w życie od początku 2015 r.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Likwidatorzy jeszcze nie ponoszą odpowiedzialności za długi podatkowe”, w której interpretujemy wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2014 r. (III AUa 1674/13) dotyczący odpowiedzialności likwidatora za długi spółki z o.o. w likwidacji.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 51/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions