top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 50/2015

2015-12-21

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2015 r. (III ZS 10/15) dotyczący opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez komorników.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy uchwałę NSA z dnia 14 grudnia 2015 r. (II FPS 4/15) odnoszącą się do korygowania kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu UE.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Umowa konsorcjum a VAT „, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 29 października 2015 r. (I FSK 1352/14) dotyczący rozliczania podatku VAT między członkami konsorcjum.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Opodatkowanie firmowej nieruchomości po wyodrębnieniu w budynku lokali na rzecz dotychczasowego właściciela”, której autor omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2015 r. (I SA/Rz 925/15) dotyczący wpływu na wysokość podatku od nieruchomości wyodrębnienia w budynku dwóch lokali na rzecz tego samego właściciela.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 50/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions