top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 49/2014

2014-12-15

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014 r. (I FSK 981/13) dotyczący opodatkowania VAT kwoty wypłacanej wynajmującemu przez najemcę w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy najmu.

W zakresie podatków dochodowych na zainteresowanie zasługuje wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 marca 2014 r. (I SA/Wr 2376/13) odnoszący się do opodatkowania majątku otrzymanego przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej w związku z jej likwidacją.

„Gmina nie zawsze staje się podatnikiem VAT przy sprzedaży towarów”, w tym artykule omawiamy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 października 2014 r. (I SA/Wr 1730/14) dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży przez gminę przedmiotów nabytych przez nią w drodze spadku.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Kurator dla spółki kapitałowej bez zarządu”, w której interpretujemy uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r. (III CZP 101/14) dotyczącą ustanawiania dla spółki kuratora upoważnionego do reprezentowania jej w postępowaniu podatkowym.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 49/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions