top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 48/2017

2017-12-04

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł pt. „CIT: stracone wadium to nie koszt”, w którym Przemysław Wojtasik omawia interpretację Dyrektora KIS w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z udziałem w przetargu, takich jak wadium, jeśli firma, która wygrała przetarg popełniła błąd w ofercie, na skutek którego nie doszło do podpisania umowy. Za istotny uznaliśmy również tekst pt. „Płatnik CIT nie musi mieć certyfikatu rezydencji w momencie wypłaty należności – wyjaśnienie MF” tego samego autora, dotyczący komunikatu resortu finansów w zakresie korzystania z certyfikatów rezydencji podatkowej zagranicznych kontrahentów.

Polecamy także Państwa uwadze artykuł Redakcji INFOR IFK pt. „Nowy rejestr podatników VAT” informujący o postępach w pracach nad nowelizacją ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, przewidującą publikacje wykazu podatników VAT na stronie resortu finansów. Interesujący jest również tekst Aleksandry Tarki pt. „Klauzula unikania VAT także przy związku firma-pracownik”, w którym przytoczono wyrok WSA w zakresie podstawy opodatkowania VAT świadczeń przekazywanych pracownikom za częściową odpłatnością. Istotny jest także artykuł Mariusza Szulca i Łukasza Zalewskiego pt. „Jak nie stracić 50% kosztów w 2018 roku”, w którym autorzy omawiają sposoby pozwalające na zachowanie 50% kosztów autorskich po wejściu w życie nowelizacji ustawy o PIT. Zwracamy również uwagę na tekst Moniki Pogroszewskiej pt. „Pensja małżonka wspólnika spółki jawnej nie obniży podatku – interpretacja podatkowa”, dotyczący stanowiska Dyrektora KIS w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów przez wspólnika spółki jawnej wynagrodzenia wypłaconego małżonkowi drugiego wspólnika tej spółki.

Polecamy także lekturę artykułu pt. „Fiskus zablokuje konto oszusta”, dotyczący przyjęcia przez Sejm nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym, także autorstwa Moniki Pogroszewskiej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 48/2017

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions