top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 46/2017

2017-11-20

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Piotra Śmiłowicza pt. „Większa ulga na działalność B+R od 2018 r.”, dotyczący nowelizacji niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, która wejdzie w życie z początkiem nadchodzącego roku. Za istotny uznaliśmy również tekst pt. „Ministerstwo ostrzega przed optymalizacją”, w którym Marta Ignasiak omawia ostrzeżenie resortu finansów przed wykorzystaniem struktur zawierających europejskie spółki pośredniczące, tworzonych w celu nadużycia zwolnienia podatkowego dla dywidend.

Polecamy także Państwa uwadze artykuł Przemysława Wojtasika pt. „TSUE: polskie przepisy o VAT od sprzedaży nieruchomości są sprzeczne z unijnymi”, omawiający wyrok TSUE w sporze pomiędzy polską skarbówką a spółką Kozuba Premium Selection. Interesujący jest również tekst pt. „Zmiany dla firm: JPK i klauzula obejścia prawa” podsumowujący najważniejsze zmiany w VAT z 2017 roku, również autorstwa Przemysława Wojtasika.

Istotny jest także artykuł Patrycji Zalasińskiej-Jędrzejewskiej pt. „Blogerzy dostaną PIT-11 od firmy współpracującej”, w którym autorka omawia interpretację Dyrektora KIS w zakresie obowiązków płatnika PIT przy wypłacie należności tzw. influencerom, prowadzącym działalność reklamową w Internecie. Zwracamy również uwagę na tekst Alicji Fal pt. „Będzie waloryzacja kosztów pracowniczych?” dotyczący projektu nowelizacji ustawy o PIT.

Polecamy także lekturę artykułu Pawła Rochowicza pt. „Spis zalegających podatników”, w którym autor informuje, że na początku stycznia wejdą w życie przepisy dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 46/2017

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions