top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 46/2014

2014-11-24

Przedstawiamy Państwu kolejne listopadowe wydanie tygodnika. Chcemy w nim zwrócić uwagę m. in. na wyrok NSA z dnia 19 listopada 2014 r. (I FSK 1694/13) dotyczący odliczania VAT od samochodów nabytych w celu wynajmu za wynagrodzeniem innym podmiotom.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 października 2014 r. (III SA/Wa 1047/14) odnoszący się do sprzedaży premiowej.

Przeczytamy także artykuł: „Naprawa błędów podwykonawcy bez VAT”, w którym omawiamy wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 października 2014 r. (I SA/Kr 1089/14) dotyczący opodatkowania VAT tzw. wykonania zastępczego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Zwolnienia z podatku od nieruchomości a obowiązek podatkowy współwłaściciela”. Znajdziemy tutaj interpretację wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2014 r. (I SA/Rz 322/14) dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości części nieruchomości będącej własnością zakładu pracy chronionej zwolnionego z opodatkowania.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 46/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions