top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 45/2015

2015-11-16

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia z 22 października 2015 r. (C-277/14) dotyczący odliczania VAT z faktur wystawionych w okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2015 r. (II FSK 1683/13) odnoszący się do opodatkowania PIT sprzedaży gruntów ornych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Najem: faktury trzeba wystawiać do końca umowy najmu”, którego autor omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 12 października 2015 r. (I SA/Rz 792/15) dotyczący obowiązku wystawiania faktur VAT w sytuacji, gdy umowa najmu trwa, ale najemca nie korzysta już z lokalu.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Fiskus może zmienić wysokość tylko nieprzedawnionego podatku”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 24 września 2015 r. (II FSK 2608/13) dotyczący zmiany wysokości podatku przez fiskusa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 45/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions