top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 42/2015

2015-10-26

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na jeden z wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (C-277/14) dotyczący odliczania VAT w sytuacji, gdy podatnik nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, że jego kontrahent popełnił przestępstwo.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 września 2015 r. (VIII SA/Wa 1147/14) odnoszący się do zwolnienia z podatku dywidendy wypłacanej między spółkami powiązanymi kapitałowo.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Zagraniczna firma odliczy podatek od zakupów od innej firmy”, którego autor omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 października 2015 r. (III SA/Wa 130/15) dotyczący odliczania VAT od transakcji dokonanej na terenie RP między podmiotami niemającymi w Polsce siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „TK: Dwie kary za ten sam czyn dopuszczalne przez konstytucję?”, której autor omawia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 r. (P 32/12) dotyczący zgodności z konstytucją regulacji pozwalających na łączenie kar administracyjnych z penalnymi.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 42/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions