top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 40/2015

2015-10-12

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 23 lipca 2015 r. (I FSK 855/14) dotyczący odliczania VAT od samochodu specjalnego – bankowozu typu C.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy interpretację Ministra Finansów z dnia 16 września 2015 r. (DD3.8222.2.375.1.2015.KDJ) odnoszącą się do uzyskiwania przychodu z nieodpłatnych świadczeń przez pracowników spółki, którzy otrzymują od niej w ramach akcji promującej nową markę takie gadżety jak długopisy, kubki, smycze na służbowe identyfikatory.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Odliczenie VAT przy komercyjnym wynajmie samochodów pracownikom na zasadach rynkowych”, którego autor omawia WSA w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2015 r. (I SA/Po 398/15) dotyczący odliczania VAT od leasingowego samochodu firmowego, użytkowanego przez prezesa spółki poza jazdami służbowymi także do celów prywatnych na podstawie umowy najmu.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Brak wszystkich ścian nie wyklucza podatku od nieruchomości?”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 25 września 2015 r. (II FSK 2086/13), dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości garażu w budynku biurowo-usługowym, który nie posiadał ze wszystkich stron przegród budowlanych wydzielających go z przestrzeni.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 40/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions