top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 39/2014

2014-10-06

W numerze 39/2014 tygodnika pragniemy zwrócić Państwa uwagę na interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 lipca 2014 r. (IPTPP2/443-324/14-4/JN) dotyczącą obowiązku wystawiania faktur VAT na żądanie podmiotu kupującego towar lub usługę.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 30 września 2014 r. (II FSK 2353/12) odnoszący się do powstawania przychodu po stronie pracownika w związku z uczestnictwem w firmowej imprezie integracyjnej.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Korekta do pierwotnej faktury, a nie korekty”. Autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2014 r. (ITPP3/443-234/14/MD) dotyczącą wystawienia korekt do faktur już skorygowanych.

Polecamy także publikację pt. „Wartość budowli w podatku od nieruchomości”, w której interpretujemy wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 września 2014 r. (I SA/Łd 776/14) dotyczący ustalania wartości budowli dla celów wyliczenia podatku od nieruchomości.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 39/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions