top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 36/2018

2018-09-17

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Wydatki na smakołyki dla pracowników firma zaliczy do kosztów podatkowych – interpretacja podatkowa”. Za ważny uznaliśmy również tekst Aleksandry Tarki pt. „CIT: tego samego wydatku nie wolno odliczyć więcej niż jeden raz – wyrok NSA” dotyczący rozliczenia dla celów PIT darowizn niepieniężnych dokonywanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

Polecamy także Państwa uwadze artykuł pt. „NSA: podatnik może zbyć prywatny majątek bez VAT”, w którym Aleksandra Tarka zwraca uwagę na wyrok NSA dotyczący opodatkowania VAT czynności zbycia nieruchomości. Istotny jest również tekst Marka Barowicza pt. „Sporadyczna sprzedaż udziałów lub akcji poza zakresem VAT” omawiający linię interpretacyjną organów w zakresie opodatkowania VAT sprzedaży udziałów w spółce.

Interesujący jest także artykuł pt. „Zwrot nadpłaconych składek ZUS przychodem pracownika?” , w którym Katarzyna Wojciechowska zwraca uwagę na wydaną niedawno interpretację indywidualną, w której organ stwierdził, że pracownik uzyska przychód ze stosunku pracy w razie zwrotu nadpłaconych składek na ZUS. Zwracamy również uwagę na tekst Moniki Pogroszewskiej pt. „Pracownicy twórcy wygrywają 50-proc. koszty” informujący, że sądy administracyjne wydają coraz więcej wyroków uchylających interpretacje odmawiające pracownikom twórcom prawa zastosowania do ich wynagrodzenia 50% kosztów autorskich.

Polecamy także lekturę artykułu Adama Kuchty pt. „Ordynacja Podatkowa 2020 – wyższa opłata za wydanie interpretacji podatkowej” omawiający niektóre ze zmian, jakie mają zostać wprowadzone przez nową Ordynację Podatkową.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 36/2018

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions