top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 34/2014

2014-09-01

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2014 r. (I SA/Gd 496/14), dotyczący opodatkowania VAT usługi montażu stałej zabudowy meblowej w lokalach objętych społecznym budownictwem mieszkaniowym.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 lipca 2014 r. (I SA/Bk 232/14) odnoszący się do ewidencji faktur korygujących dokumentujących udzielenie rabatu w sytuacji, gdy towar został sprzedany w jednym roku podatkowym, a rabatu udzielono w kolejnym roku podatkowym.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Alarm w mieszkaniu z niższym VAT”, którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2014 r. (ITPP1/443-534/14/JP) dotyczącą opodatkowania VAT usługi montażu alarmu w budynkach mieszkalnych.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Osoba trzecia też ma prawa”, w której interpretujemy wyrok NSA z dnia 22 sierpnia 2014 r. (II FSK 2106/12) dotyczący umarzania zaległości podatkowych na wniosek osoby trzeciej, wobec której wydano decyzję o odpowiedzialności za długi podatkowe podatnika.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu .

TaxPress nr 34/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions