top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 31/2015

2015-08-10

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2015 r. (I FSK 515/14) dotyczący prawa do zwrotu nadpłaty w VAT w kontekście instytucji przedawnienia.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 25 marca 2015 r. (II FSK 420/14) odnoszący się do powstawania kosztów ze skapitalizowanych odsetek od kredytu.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Czy komornik jest podatnikiem VAT”, którego autor omawia interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r. (PT1.050.1.2015.LJU.19) dotyczącą statusu komornika sądowego jako podatnika podatku od towarów i usług.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Egzekucja pod nadzorem„, której autor omawia wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r. (II FSK 1759/13 dotyczący prawa organu do nakładania na członka władz podatnika kary porządkowej w najwyższej wysokości w toku postępowania egzekucyjnego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 31/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions