top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 30/2014

2014-07-28

W numerze 30/2014 tygodnika pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 23 lipca 2014 r. (I FSK 1109/13), w którym omawiany jest problem dotyczący prawa podatnika do jednoczesnego odliczenia VAT i zwolnienia podatkowego.

Ponadto na uwagę zasługuje artykuł pt. „Organ podatkowy będzie akceptować proporcję wyliczoną przez podatnika VAT „. Autor omawia planowane zmiany w VAT w zakresie ustalania proporcji odliczania podatku w przypadku świadczenia usług opodatkowanych VAT i niepodlegających opodatkowaniu, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 17 lipca 2014 r. (II FSK 2331/12) odnoszący się do rozliczania w kosztach aportu.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Od dróg, parkingów i chodników także należy się podatek”, w której autor omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2014 r. (I SA/Gd 298/14) odnoszący się do opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli należących do spółdzielni mieszkaniowej znajdujących się na terenach mieszkaniowych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 30/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions