top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 29/2013

2013-07-22

W kolejnym numerze TaxPress chcemy m.in. zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C 219/12), dotyczący opodatkowania VAT energii wytwarzanej z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu budynku mieszkalnego.

Ponadto, przytaczamy artykuł pt. ,,Błąd ustawodawcy nie może obciążać podatnika”, którego autorka analizuje wyrok NSA z dnia 11 lipca 2013 r. (I FSK 1015/12) odnoszący się do wypłacania odsetek od zwrotu różnicy VAT w związku z korektą uprzednio złożonych deklaracji podatkowych.

W zakresie podatków dochodowych chcemy zainteresować Państwa wyrokiem WSA
w Warszawie z dnia 24 maja 2013 r. (III SA/Wa 3299/12), dotyczącym opodatkowania zysków niepodzielonych  znajdujących się na kapitale zapasowym spółki przy przekształcaniu spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Interpretacja indywidualna może dotyczyć wyłącznie przepisów podatkowych”, którego autorka omawia wyrok WSA
w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2013 r. (I SA/Bd 121/13), dotyczący zakresu wydawanych przez ministra interpretacji indywidualnych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy do lektury.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dmstax.com
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dmstax.com

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions