top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 28/2014

2014-07-14

W najnowszym wydaniu TaxPress pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 3 czerwca 2014 r. (I FSK 956/13), dotyczący opodatkowania VAT wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Czy związek między zakupami a sprzedażą musi być bezpośredni”, którego autor omawia 3 wyroki WSA w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2014 r. (I SA/Gd 1452/13, I SA/Gd 1453/13, I SA/Gd 1454/13), odnoszące się do odliczania VAT od usług zarządzania papierami wartościowymi.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13), dotyczący zgodności z Konstytucją przepisów uPIT dotyczących opodatkowania nieodpłatnych świadczeń.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Nie każda egzekucja przerywa bieg przedawnienia”, której autor omawia wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. (I SA/Bk 69/14), odnoszący się do przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek zastosowania środka egzekucyjnego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 28/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions