top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 27/2017

2017-07-10

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Redakcji Rzeczpospolitej pt. „Przyspieszona amortyzacja – Sejm uchwalił nowelizację ustaw o PIT i CIT”. Za istotny uznaliśmy również tekst Pawła Rochowicza pt. „Przepisy ograniczające optymalizację podatkową”, w którym autor omawia zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące projektu ustawy implementującego unijną dyrektywę nr 2016/1164 przeciwdziałającą unikaniu opodatkowania.

W zakresie podatku VAT, polecamy Państwa uwadze artykuł Redakcji INFOR IFK pt. „Będzie lista przesłanek należytej staranności w VAT” dotyczący konsultowanej obecnie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych, która pozwoli na rozpoznanie podmiotów biorących udział w wyłudzeniach podatku VAT. Należy także zwrócić uwagę na tekst Przemysława Wojtasika pt. „VAT: Obsługa kart płatniczych zwolniona z podatku”, omawiający wydaną w ubiegłym tygodniu interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania VAT usług pomocniczych do usług finansowych.

Za istotny uznaliśmy także artykuł Aleksandry Tarki pt. „Ceny transferowe: Przepis nakładający nowe obowiązki nie może być martwy”, w którym autorka omawia wyrok WSA dotyczący obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych przez powiązane ze sobą spółki komandytowe i nierezydenta. Zwracamy również uwagę na tekst Moniki Pogroszewskiej pt. „Nowe ustawy dot. opodatkowania wynagrodzeń, działalności gospodarczej i zysków kapitałowych”, przytaczający wypowiedź wiceminister finansów, która poinformowała, że resort przygotowuje reformę podatku dochodowego zakładającą rozdział opodatkowania wynagrodzeń, działalności gospodarczej i zysków kapitałowych.

Polecamy również Państwa uwadze artykuł Redakcji INFOR IFK pt. „KE przeciwna podatkowi handlowemu” dotyczący oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie zwieszonego prawie rok temu, podatku handlowego

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 27/2017

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions