top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 25/2015

2015-06-22

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na dwa wyroki NSA (I FSK 1764-1765/13) dotyczące obowiązku opodatkowania VAT usługi polegającej na nieodpłatnym udostępnianiu pracownikom przez firmę samochodów służbowych.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2015 r. (II FSK 1025/13) odnoszący się do opodatkowania CIT przychodów spółdzielni mieszkaniowej pochodzących z opłat za użytkowanie garaży użytkowanych przez osoby nie będące członkami tej spółdzielni.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Nadużycia w VAT bez prawa do korekty”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2015 r. (I FSK 635/14) dotyczący możliwości skorygowania tzw pustych faktur VAT.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Niespójne interpretacje”, której autor omawia stanowiska organów podatkowych, gdzie fiskus rozstrzyga wątpliwości interpretacje na niekorzyść podatników.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 25/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions