top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 21/2013

2013-05-27

Przedstawiamy kolejny numer TaxPress, w którym zwracamy uwagę na wyrok NSA z dnia 22 maja 2013 r. (I FSK 863/12), dotyczący opodatkowania VAT usług wykonywanych na obiektach należących do społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Za ciekawy uznaliśmy także artykuł pt. „Deweloper może ustalić stawkę VAT według każdej normy”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 23 maja 2013 r. (I FSK 953/12), odnoszący się do kwestii stosowania przez podatników właściwych norm technicznych przy ustalaniu powierzchni sprzedawanych lokali mieszkalnych.

W zakresie podatków dochodowych prezentujemy uchwałę NSA z dnia 20 maja 2013 r. (I FPS 6/12), dotyczącą wpłacania zaliczek przez akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych od przychodów z akcji.

Przytoczyliśmy również materiał pt. „Gwarancje ochronne z milczącej interpretacji”, w którym autorka omawia wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2013 r. (II FSK 1714/11), dotyczący ochrony podatnika w związku niewydaniem przez organ we właściwym terminie interpretacji indywidualnej.

Zachęcamy do lektury.

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions