top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 2/2014

2014-01-13

Przedstawiamy kolejne wydanie TaxPress, w którym chcemy zwrócić Państwa uwagę m.in. na wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2014 r. (I FSK 177/13), dotyczący opodatkowania VAT usług przeprowadzania oceny ryzyka przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Konserwator zabytków może nie płacić VAT”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2013 r. (I FSK 1750/12), odnoszący się do opodatkowania VAT usług świadczonych przez konserwatora zabytków w stanie prawnym od 1 stycznia 2012 r.

W zakresie podatków dochodowych za interesujący uznaliśmy wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 r. (I SA/Bd 839/13), dotyczący opodatkowania CIT dywidendy wypłaconej polskiemu podatnikowi przez spółkę zagraniczną.

Ostatecznie wskazujemy także materiał pt. „Za samowolę budowlaną odprowadza się podatek od nieruchomości”, którego autor omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24 października 2013 r. (I SA/Rz 607/13), dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków, które zostały wyłączone z użytkowania.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 2/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions