top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 18/2013

2013-05-06

W dzisiejszym wydaniu Tax Press zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2013 r. (I FSK 525/12), dotyczący opodatkowania VAT czynności przekazania majątku likwidowanej spółki jej udziałowcowi.

Ponadto, przytaczamy artykuł pt. „Gdy odbiorca jest podmiotem nieistniejącym, eksport towarów nie wystąpi”, którego autorka analizuje wyrok NSA z dnia 30 marca 2013 r. (I FSK 559/12), odnoszący się do opodatkowania VAT eksportu towarów.

W obrębie podatków dochodowych za ciekawy uznaliśmy wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2013 r. (II FSK 174111), odnoszący się do powstawania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń po stronie pracownika wyjeżdżającego w delegację za granicę w związku z wykupieniem mu przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej
w zakresie assistance, kosztów leczenia oraz następstw  nieszczęśliwych wypadków.

Na koniec wskazujemy tekst pt. „Przy wyjazdach za granicę lepiej mieć pełnomocnika do odbioru korespondencji urzędowej”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2013 r. (I FSK 533/12), dotyczący przywracania przez organ terminu na wniesienie odwołania w związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności uzasadniających przywrócenie tego terminu.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dmstax.com
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dmstax.com

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions