top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 17/2014

2014-04-28

W dzisiejszym wydaniu TaxPress chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 2014 r. (I FSK 2163/13; I FSK 916/13), dotyczący zwolnienia z VAT usług edukacyjnych i zgodności polskich przepisów z unijnymi w tym zakresie.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Nie ma VAT od kompleksowej usługi magazynowania na rzecz spółki zagranicznej”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2014 r. (I FSK 1786/13), odnoszący się do miejsca świadczenia kompleksowych usług magazynowania towarów na rzecz podmiotów zagranicznych, niemających w Polsce siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 marca 2014 r. (I SA/Gd 1642/13), dotyczący zwolnienia z CIT przychodów stowarzyszenia przeznaczanych na statutowe cele w zakresie kultury i edukacji.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Depresja usprawiedliwia spóźnienie”, którego autorka omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2014 r. (I SA/Gd 177/14), dotyczący przywracania terminu na wniesienie odwołania.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 17/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions