top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 16/2013

2013-04-22

W 16. numerze TaxPress zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2013 r. (I FSK 706/12), dotyczący opodatkowania VAT czynności dotkniętej sankcją bezwzględnej nieważności.

Ponadto, prezentujemy materiał pt. „Sąd: można odliczać pełny VAT od bankowozu
i paliwa do niego”, którego autor analizuje jeden z wyroków WSA w Warszawie
(III SA/Wa 3158/12), odnoszący się do kwestii odliczania VAT od bankowozu wykorzystywanego w prowadzonej działalności oraz od paliwa zakupionego do
tego pojazdu.

W zakresie podatków dochodowych przedstawiamy także wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2013 r. (II FSK 1524/11), dotyczący uwzględniania w kosztach wydatków
na lunch z kontrahentem w restauracji.

Ostatecznie wskazujemy również na artykuł pt. „Nadużycia trzeba ograniczać realnie”, którego autor omawia senacki projekt zmian, dotyczący postanowień Ordynacji podatkowej w zakresie informowania podatnika przez organy podatkowe
o zawieszeniu terminu  przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku
z wszczęciem przeciwko niemu postępowania karnego skarbowego.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dmstax.com
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dmstax.com

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions