top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 13/2016

2016-04-04

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2016 r. (III SA/Wa 897/15) dotyczący wliczania do podstawy opodatkowania VAT kosztów transportu przesyłki.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 lutego 2016 r. (I SA/Bk 838/15) odnoszący się do momentu powstania obowiązku podatkowego w PIT u biegłego sądowego.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Biblioteki nie płacą VAT za kaucje od zniszczonych książek”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 30 marca 2016 r.
(I FSK 1907/14) dotyczący opodatkowania VAT usług wypożyczania książek.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatek od nieruchomości w trakcie zawieszenia działalności firmy”, której autor omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2015 r. (I SA/Gd 413/15) dotyczący obowiązku uiszczania podatku od nieruchomości za czas, w którym działalność spółki była zawieszona.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 13/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions