top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 13/2013

2013-04-01

W 13. numerze TaxPress zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 20 marca 2013 r. (I FSK 639/12), dotyczący opodatkowania VAT czynności polegającej na spłacie zobowiązania podatkowego w formie rzeczowej (niepieniężnej).

Nawiązujemy także do artykułu pt. „Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją”, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 lutego 2013 r. (IPTPP4/443-787/12-5/OS), odnoszącą się do odliczania podatku VAT od faktur dokumentujących transakcje, które miały miejsce jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem podatnika w urzędzie skarbowym.

W zakresie podatków dochodowych za ciekawy uznaliśmy wyrok WSA w Poznaniu
z dnia 6 marca 2013 r. (I SA/Po 985/12), dotyczący zwolnienia z opodatkowania wymiany udziałów w spółkach z o.o.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Podatnik nie może wybrać, czy spłaca podatek czy odsetki”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 14 marca 2013 r.
(II FSK 1458/11) dotyczący rozliczenia wpłaty podatnika  posiadającego zaległości podatkowe w sytuacji, gdy wpłata nie wystarcza na pokrycie całej zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dmstax.com
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dmstax.com

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions