top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 12/2014

2014-03-24

W dzisiejszym wydaniu TaxPress pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia z dnia 13 marca 2014 r. (C 107/13), dotyczący nadużyć w odliczaniu podatku VAT.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Gmina odliczy VAT od sieci przekazanej swemu zakładowi”, którego autorka omawia wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2014 r. (I SA/Bd 119/14) odnoszący się odliczania VAT przez gminę od wydatków na inwestycję, która została przekazana do użytkowania jej zakładowi budżetowemu.

W zakresie podatków dochodowych za interesujący uznaliśmy wyrok NSA z dnia 14 marca 2014 r. (II FSK 790/12), dotyczący korekty zobowiązania podatkowego w zakresie koszów uzyskania przychodów, które uległo już przedawnieniu.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatek od nieruchomości: Zasada odpowiedzialności solidarnej nie jest bezwzględna”, której autorka omawia wyrok NSA z dnia 5 marca 2014 r. (II FSK 748/12), dotyczący obowiązku opłacania przez spółkę całego podatku od nieruchomości, jeżeli jednym ze współwłaścicieli budynku jest podmiot zwolniony z opodatkowania.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 12/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions