top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 12/2013

2013-03-25

W kolejnym już w tym roku wydaniu TaxPress chcemy Państwa zainteresować wyrokiem NSA z dnia 12 marca 2013 r. (I FSK 703/12), dotyczącym prawa o ubieganie się zwrotu VAT przez byłych wspólników spółki jawnej.

Sądzimy, że na uwagę zasługuje artykuł pt. „Proporcję w VAT ustala się na podstawie obrotów miesięcznych lub kwartalnych”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 12 marca 2013r. (I FSK 187/12), odnoszący się do kwestii ustalania proporcji odliczania podatku VAT w związku z prowadzeniem zarówno działalności opodatkowanej VAT, jak i niepodlegającej opodatkowaniu.

W zakresie podatków dochodowych przytaczamy wyrok NSA z dnia 12 marca 2013 r. (II FSK 1421/11), dotyczący sposobu rozliczania przychodów i kosztów przez wspólników spółki komandytowej.

Na koniec numeru wskazujemy także na materiał pt. „Gdy termin przedawnienia wydania decyzji przypada w sobotę”, którego autor omawia wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2012 r. (I SA/Bd 938/12), dotyczący terminu przedawnienia wydania decyzji nakładającej na podatnika podatek PIT od przychodów z nieujawnionych źródeł.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dmstax.com
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dmstax.com

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions