top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 11/2016

2016-03-21

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) wydany w polskiej sprawie C-40/15, dotyczący opodatkowania VAT czynności z zakresu likwidacji szkód wykonywanych przez firmę zewnętrzną na rzecz ubezpieczyciela.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 14 marca 2016 r. (II FSK 4005/13) odnoszący się do rozliczania w kosztach wydatków na wynagrodzenie za możliwość korzystania z licencji na oprogramowanie komputerowe.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Faktury VAT: bezpieczeństwo obrotu nie pozwala na zmianę danych”, którego autor analizuje wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 lutego 2016 r. (I SA/Po 1270/15) dotyczący możliwości zmiany danych na fakturze VAT zakupowej przez nabywcę towaru w drodze noty korygującej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości”, której autor omawia wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 grudnia 2014 r. (I SA/Gl 608/14) dotyczący powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od budynku, na który udzielono pozwolenie na użytkowanie tylko w części.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 11/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions