top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 10/2013

2013-03-11

W dzisiejszym marcowym wydaniu TaxPress zwracamy  Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 26 lutego 2013 r. (I FSK 493/12), dotyczący odliczania VAT przez zagraniczne podmioty prowadzące w Polsce działalność poprzez swój oddział od wydatków dokonywanych przez ten oddział w związku ze świadczeniem usług na rzecz zagranicznej spółki macierzystej.

Za ciekawy uznaliśmy artykuł pt. „Odszkodowanie wypłacone przez najemcę może podlegać VAT”, którego autor analizuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r. (III SA/Wa 1882/12) dotyczący opodatkowania VAT odszkodowania wypłaconego za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.

W zakresie podatków dochodowych postanowiliśmy przytoczyć wyrok NSA z dnia
6 marca 2013 r. (II FSK 1332/11), odnoszący się do sukcesji praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu w przypadku zmiany leasingobiorcy w trakcie jej trwania.

Wskazujemy także na artykuł pt. „(Nie)jawność dowodów w sprawie „, którego autorka omawia wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r. (I SA/Łd 1404/12), dotyczący wyłączania przez organ dowodów z akt sprawy.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dmstax.com
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dmstax.com

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions