top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 04/2016

2016-02-01

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2016 r. (I FSK 1807/14) dotyczący prawa do występowania z wnioskiem
o wydanie interpretacji w zakresie podatku VAT przez nabywcę usługi.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2016 r. (II FSK 2775/13) odnoszący się do skutków zamieszczania przez fiskusa w informatorach do zeznań podatkowych informacji sprzecznych z aktualnym stanem prawnym.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Rozliczenia między członkami konsorcjum nie są opodatkowane VAT” którego autor analizuje wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2015 r. (III SA/Gl 1493/15) dotyczący rozliczania podatku VAT między członkami konsorcjum wspólnie realizującymi projekt inwestycyjny.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Przedawnienie podatku jako powód nadania decyzji rygoru wykonalności”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2015 r. (II FSK 2903/13) dotyczący możliwości nadania przez fiskusa rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na krótko przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 04/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions