top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 41/2015

2015-10-19

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na uchwałę NSA z dnia z dnia 12 października 2015 r. (I FPS 1/15) dotyczącą opodatkowania VAT jako dostawy towarów czynności wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy postanowienie NSA z dnia 13 października 2015 r. (II FSK 3069/13) odnoszące się do uwzględniania w kosztach spółki wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, premii i nagród pochodzących z podziału wyniku finansowego netto.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Syndyk nie dolicza VAT do zwróconych mu wydatków „, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 11 września 2015 r. (I FSK 862/14) dotyczący opodatkowania VAT wydatków zwracanych syndykowi za czynności wykonywane w ramach postępowania upadłościowego obejmujących koszty podróży oraz bilety parkingowe.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatek od nieruchomości po zakończeniu budowy?”, której autor omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2015 r. (III SA/Wa 612/14) dotyczący kwestii powstania obowiązku uiszczania podatku od nieruchomości w związku z zakończeniem budowy budynku biurowo-handlowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 41/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions