top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 3 grudnia 2013

2013-12-09

Wydatki na usługi gastronomiczne mogą być kosztem uzyskania przychodów

Minister Finansów ogłosił 25 listopada 2013 r. interpretację ogólną (Nr: DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), umożliwiającą podatnikom PIT i CIT zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami itp.

Temat zaliczenie wydatków na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych do kosztów uzyskania przychodów budził od zawsze wiele emocji. Po nowelizacji ustaw o CIT i PIT zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 uCIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 uPIT z kosztów podatkowych zostały wyłączone wydatki dotyczące reprezentacji, w szczególności poniesione na zakup usług gastronomicznych, żywności oraz napojów (w tym alkoholowych). Przepisy nie zawierały jednakże definicji pojęcia „reprezentacja”, co skutkowało licznymi sporami z organami podatkowymi. Kwestia ta nie została także jednoznacznie rozstrzygnięta przez sądy administracyjne. Składy orzekające korzystając z definicji słownikowej wskazywały w jednych wyrokach na takie przymioty reprezentacji jak „okazałość” czy „wystawność” natomiast w innych uznawały, że termin „reprezentacja” oznacza „przedstawicielstwo”. Jako, że znaczne rozbieżności w ocenie analogicznych sytuacji zagrażały naruszeniem konstytucyjnej zasady równości podmiotów wobec prawa Minister Finansów zdecydował się na zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W wydanej w dniu 25 listopada 2013 r. interpretacji ogólnej poddał analizie dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do wydatków na reprezentację i reklamę. W szczególny sposób odwołał się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, w którym NSA stwierdził, że nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, tylko taki wydatek na zakup usług gastronomicznych, które-go jedynym (głównym) celem jest tworze-nie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz.

Formułując na podstawie powyższego orzeczenia własne stanowisko Minister Finansów wyjaśnił, iż wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu nie podlegają wydatki ponoszone na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki) napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche) niezależnie od miejsca ich podania (w siedzibie podatnika lub poza nią), podawane podczas m.in. rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej. W ślad jednak za powołanym wyżej wyrokiem NSA Minister Finansów zaznaczył, że głównym celem takich wydatków nie może być kreowanie wizerunku podatnika (wtedy stanowią one wyłączoną z kosztów uzyskania przychodów reprezentację). Zastrzegł równocześnie, że w praktyce każdy przypadek należy oceniać w sposób indywidualny.

Pragniemy zauważyć, iż wydanie interpretacji ogólnej w temacie tak ważnym dla podatników jak zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na gastronomię i poczęstunek dla kontrahentów należy uznać za pozytywny przejaw działalności Ministra Finansów.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxALERT 3 grudnia 2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions