top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 27 listopada 2014

2014-11-27

Nowy system ustalania przychodu pracowników  z tytułu nieodpłatnego (częściowo odpłatnego) użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych.

W dniu 24 listopada 2014 r. ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zwana czwartą ustawę deregulacyjną, została podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa wprowadza m.in. ujednolicenie zasad określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia w podatku PIT z tytułu  użytkowania przez pracowników samochodu służbowego do celów prywatnych.

Sposób opodatkowania pracowników wykorzystujących nieodpłatnie samochody służbowe do celów prywatnych od lat budził wiele kontrowersji. Wobec braku precyzyjnych przepisów w tym zakresie, ustalenie właściwej wysokości przychodu ze stosunku pracy, wiązało się z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawcy związanymi z koniecznością szacowania wartości takiego świadczenia i równocześnie nie było pozbawione ryzyka podatkowego.

Nowe zasady opodatkowania pracowników

Ostatecznie, ustawodawca zaproponował zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatkiem PIT, opartego na niejednolitej praktyce organów podatkowych, nowym, zryczałtowanym systemem, który będzie obowiązywał  od 1 stycznia 2015 r. Zasady opodatkowania pracowników z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych będą wprowadzone do art. 12 ustawy o PIT poprzez dodanie ust. 2a-2c.

Zryczałtowana stawka podatku PIT

Na mocy tego przepisu, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia stanowiąca podstawę opodatkowania w podatku PIT będzie wynosić odpowiednio: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 oraz 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Wskazana powyżej wartość nieodpłatnego świadczenia powinna zostać doliczona do przychodu pracowników ze stosunku pracy. W konsekwencji, przy zastosowaniu 18% stawki podatku, wysokość zryczałtowanej stawki podatku w skali miesiąca wyniesie odpowiednio: 45 zł oraz 72 zł.

Użytkowanie pojazdu służbowego przez część miesiąca

Jednocześnie, w przypadku wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 tych kwot.

Świadczenie częściowo odpłatne

Ustawodawca przewidział również możliwość ustalenia częściowej odpłatności za użytkowanie pojazdu służbowego. W takim przypadku, przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością określoną powyżej i odpłatnością rzeczywiście ponoszoną przez pracownika.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych lub dodatkowych informacji w zakresie wprowadzanej przez DMS TAX procedury dotyczącej używania samochodów, prosimy o kontakt, wysyłając e-mail wraz ze wskazaniem istniejących wątpliwości lub zagadnienia do opracowania.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf.

TaxALERT 27 listopada 2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions