top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 22 czerwca 2016

2016-06-23

Obniżenie progu wartości płatności bezgotówkowych do limitu 15 tys. zł – konsekwencje jego nieprzestrzegania w odniesieniu do podatku dochodowego.

W dniu 31 maja 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta obniża dotychczasowy próg wartości płatności bezgotówkowych do limitu 15 tys. zł. Jednocześnie wprowadzona zostaje sankcja za nieprzestrzeganie nowych regulacji. Podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.

Ministerstwo Finansów obniżyło dotychczasowy próg wartości płatności bezgotówkowych wynoszący 15 tys. euro do kwoty 15 tys. zł. Jednocześnie wprowadzono sankcje w podatku dochodowym za nieprzestrzeganie ww. obowiązku odnoszące się do mechanizmu wyłączenia / korygowania kosztów uzyskania przychodów (KUP).

Fiskus zakłada, iż nowe regulacje przyczynią się do zwiększenia transparentności dokonywanych transakcji, wzrostu uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami, zmniejszania szarej strefy, a także do zwiększenia dochodów budżetu państwa.

Działania polskiego ustawodawcy wpisują się w tendencję widoczną w działaniach innych państw członkowskich UE mających na celu uszczelnianie systemów podatkowych poprzez zwalczanie zjawiska unikania opodatkowania, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podobne progi kwotowe stosują inne państwa UE, np. Francja – 3 000 euro, Węgry i Bułgaria – 5 000 euro, Grecja – 1 500 euro. Przy czym należy wskazać, iż w części krajów UE nie obowiązują limity w obrocie gotówkowym, są to np. Austria, Irlandia, Niemcy czy też Wielka Brytania.

Limit płatności 15 tys. zł

Od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 pkt 2 USwobDziałGosp, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. zł. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanych przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Sankcje w zakresie podatku dochodowego

Za niedokonanie płatności (przy przekroczeniu limitu 15 tys. zł) za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy ustawodawca wprowadza sankcje. Odpowiednio dostosowane zostały bowiem przepisy ustawy o CIT (dodano art. 15 d) i ustawy o PIT (dodano art. 22 p). Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik nie może zaliczyć do KUP wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej limit 15 tys. zł nie została dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przypadku nieprawidłowego zaliczenia do KUP danego wydatku podatnik zobowiązany jest do odpowiedniej korekty, tj. zmniejszenia KUP lub zwiększenia przychodów – art. 15 d ust 2 ustawy o CIT art. 22 p ust. 2 ustawy o PIT. Tym samym, poprzez zastosowanie mechanizmu wyłączenia (korygowania) z kosztów podatkowych przy rozliczaniu CIT oraz PIT płatności dokonywanych z naruszeniem regulacji art. 22 USwobDziałGosp, wymóg dokonywania określonych rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy został powiązany ze sferą rozliczeń podatkowych.

Przepisy przejściowe

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Nowe regulacje mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. Wyjątkiem są jednak płatności wynikające z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby dotychczasowego progu 15 tys. euro. Nowych zasad z korektą nie stosuje się również do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do KUP przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem  dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail wraz ze wskazaniem istniejących wątpliwości lub zagadnienia do opracowania.

TaxALERT 22 czerwca 2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe


© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions