top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 20 listopada 2013

2013-11-20

Czynsz najmu samochodów osobowych stanowi koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości.

Minister Finansów wydał 8 listopada 2013 r. interpretację ogólną (Nr: DD2/033/55/MWJ/ 13/RD-111005), w której wskazał, iż możliwe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków na najem aut. Organy podatkowe nie powinny już zatem kwestionować dokonywania takich rozliczeń.

Temat kosztów najmu samochodów osobowych rodził dotychczas wiele sporów z organami podatkowymi. Uznawały one bowiem, iż czynsz najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przy-chodu wyłącznie do wysokości limitu określonego ww. przepisami art. 23 ust. 1 pkt 46 uPIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 uCIT, czyli do limitu tzw. „kilometrówki”.

Początkowo powyższe stanowisko podzielały także sądy administracyjne. W ostatnim jednak czasie w orzecznictwie dominuje pogląd odmienny, zgodnie z którym wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem wynikającym z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu i stawki za jeden kilometr, określonej w odrębnych przepisach. W konsekwencji przedmiotowe wydatki powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach określonych w art. 22 ust. 1 uPIT i odpowiednio art. 15 ust. 1 uCIT.

Powyższe rozbieżności pomiędzy aktualną dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych a stanowiskiem organów podatkowych dostrzegł Minister Finansów i wydał w tej kwestii interpretację ogólną.

Mając na uwadze orzecznictwo oraz kierując się wykładnią językową art. 23 ust. 1 pkt 46 uPIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 uCIT Minister Finansów przychylił się do stanowiska korzystnego dla podatników. Uznał on, że wydatki z tytułu czynszu najmu są związane z uzyskaniem możliwości (tytułu prawnego) używania samochodu i jako takie są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu, a zatem powinny być rozliczane w całości, według ogólnych zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Nie mieszczą się bowiem w kategorii wydatków, o których mowa w ww. przepisach.

Kierując się zatem wydaną interpretacją ogólną, wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 uPIT i art. 15 ust. 1 uCIT – czyli na zasadach ogólnych.

Minister Finansów wyjaśnił, iż określenie „stawka za jeden kilometr przebiegu” odnosi się wyłącznie do wydatków dotyczących eksploatacji samochodów osobowych związanych z liczbą przejechanych kilometrów i pojemnością silnika.

Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z powyższą argumentacją do kosztów o charakterze eksploatacyjnym nie powinny być także kwalifikowane dodatkowe obowiązki nałożone na najemcę, mające subsydiarny charakter w stosunku do zawartej umowy najmu, a nie podlegające powyższej kalkulacji.

Powyższe zagadnienie było już przez nas poruszane w Tax ALERT wysłanym Państwu dnia 14 maja 2013 r. w związku z uzyskaniem dla naszego klienta korzystnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2013 r. (sygn. I SA/Wr 1514/12). Sąd podzielił w nim prezentowane przez nas stanowisko, iż zarówno opłaty za najem, jak i opłaty stałe za usługi serwisowe nie stanowią kosztów o charakterze eksploatacyjnym, zatem niezasadnym jest ograniczanie możliwości zaliczania ich w koszty uzyskania przychodów tylko do wysokości tzw. „kilometrówki”.

Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxALERT 20 listopada 2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions