top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 14 maja 2013

2013-05-14

Czynsz najmu oraz wydatki na usługi serwisowe samochodów osobowych stanowią koszt uzyskania przychodu spółki w pełnej wysokości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu dnia 23 kwietnia 2013 r. podzielił zarzuty sformułowane przez doradców podatkowych DMS TAX w imieniu Spółki, uznając zaliczenie wydatków z tytułu najmu samochodów osobowych oraz zryczałtowanych usług serwisowych do kosztów uzyskania przychodów bez limitów wynikających z tzw. „kilometrówki”. 

Reprezentując swego Klienta wystąpiliśmy do ministra finansów o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości wydatków poniesionych na najem samochodu osobowego oraz zapłatę za zryczałtowane usługi serwisowe.

W naszej ocenie powyższe wydatki stanowiły koszt ponoszony w celu osiągnięcia przychodów w pełnej wysokości i nie mieściły się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 uCIT. Wskazaliśmy, iż  czynsz najmu, jak również zryczałtowane wydatki na usługi serwisowe są tożsame z kosztami stałymi, ponoszonymi bez względu na zakres używania samochodu i powinny były zostać uznane za koszt uzyskania przychodu w całości, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 uCIT.

Organ podatkowy uznał przedstawioną argumentację za nieprawidłową, prezentując opinię że wydatki za najem oraz usługi serwisowe – jako koszty używania samochodów – mają charakter kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 uCIT i tym samym mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych wyłącznie do wysokości limitu tzw. „kilometrówki”.

Tocząc spór z organem podatkowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, argumentowaliśmy, iż zakresu znaczeniowego sformułowania „koszt używania” z art. 16 ust 1 pkt 51 uCIT nie można utożsamiać z użytkowaniem pojazdu w rozumieniu art. 15 ust 1 uCIT  poprzez odwołanie do wykładni gramatycznej oraz definicji umowy najmu z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego.

Czynsz z tytułu umowy najmu stanowi jedynie wynagrodzenie za oddanie samochodu do dyspozycji bez dodatkowego zmiennego elementu w postaci opłaty za korzystanie określone przebiegiem pojazdu. Zatem samo uprawnienie wynikające ze stosunku cywilnoprawnego najemcy do używania danej rzeczy w zamian za ustalony czynsz nie może być utożsamiane z używaniem rzeczy za które ponoszona jest opłata w zmiennej wysokości.

Należy zaznaczyć, że powyższą argumentację w takim samym stopniu można zastosować do zryczałtowanych usług serwisowych. Ponieważ stanowią one jeden z elementów składających się na cały zakres przedmiotowy umowy, będąc dodatkowym obowiązkiem nałożonym na najemcę, to mają one subsydiarny charakter w stosunku do zawartej umowy najmu i stąd nie należy ich kwalifikować do kosztów o charakterze eksploatacyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe zarówno opłaty za najem, jak i opłaty stałe za usługi serwisowe nie stanowią kosztów o charakterze eksploatacyjnym zatem niezasadnym jest ograniczanie możliwości zaliczania ich w koszty uzyskania przychodów tylko do wysokości tzw. „kilometrówki”. Ta część ponoszonych przez podatnika wydatków nie mieszczących się w „kosztach używania” samochodów osobowych powinna zostać rozliczona jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 uCIT.

Nasze stanowisko i powyższe zarzuty wskazane w skardze zostały podzielone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r. (I SA/Wr 1514/12).

Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy do pobrania materiału w formacie pdf.

TaxALERT 14 maja 2013

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie alerty podatkowe


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions